Atlaidai  

Atlaidai

Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d.

Šv. Roko – paskutinį liepos sekmadienį

Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos – paskutinį rugsėjo sekmadienį