Informacija krikšto sakramentui  

Informacija krikšto sakramentui

REGISTRACIJOS KRIKŠTUI ANKETA

 1. Krikštijamojo duomenys:

Vardas;
Krikšto vardas;
Pavardė;
Kada ir kur gimė;
Tėvo vardas, pavardė;
Motinos vardas, mergautinė pavardė;
Tėvų adresas;
Kada ir kur tėvai tuokėsi (bažnytinė ar civilinė santuoka);
Krikšto tėvai (vardas, pavardė)

 

2. Anketą užpildė:

3. Užpildžiusiojo tel. nr:

 

Užpildytą anketą išsiųskite adresu:: kairiuparapija@gmail.com