Šv. Mišios  

Šv. Mišios

Šv. Mišios švenčiamos:

Sekmadieniais       12.00 val.
Pirmadieniais         bažnyčioje nešvenčiamos
Antradieniais          9.00 val.
Trečiadieniais         9.00 val.
Ketvirtadieniais      susitarus asmeniškai
Penktadieniais       18. 00 val.
Šeštadieniais         11.00 val.

 

Tarp žymiausiųjų gerų darbų yra ir malda. Mišios yra aukščiausia krikščionių maldos forma. Tad būtų prasminga bent kartą per metus užsakyti Mišias už šeimos ar giminės gyvuosius, meldžiant visokios palaimos jų darbams ir planams bei už mirusiuosius, maldaujant ramybės.

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas

 

Katalikas bent kartą per metus yra kviečiamas atlikti išpažintį, tai yra, priimti sunkių konkrečių nuodėmių atleidimą tarpininkaujant Bažnyčiai, kuriai sunkia nuodėme labai pakenkė. Išpažintys klausomos kiekvieną kartą prieš Mišias ar asmeniškai susitarus.

 

Nelaikykime nuodėmių ne nuodėmėm ir ne nuodėmių – nuodėmėm!